Hopp til innhold

Om Utetimen

Utetimen er et konsept tilrettelagt for bruk i skole og klubb med fokus på økonomiforståelse, fysisk aktivitet, trafikksikkerhet. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Skiforbund og SpareBank 1. En utetime kan holdes høst, vinter og vår med aktiviteter tilpasset årstiden.

Elevene/utøverne får erfare en kunnskaps- og aktivitetsløype med bruk av bukker der kunnskapsspørsmål besvares etter plug and play-prinsippet, dette kobles sammen med fysiske aktiviteter som er lekbetonte og selvgående. Vi introduserer spennende øvelser med tangram der bevegelse, geometri og samarbeid mellom elevene får råde. Utetimen har også et pedagogisk opplegg for sykkel og gode holdninger til trafikksikkerhet.

MÅlgruppe

 • Hovedmålgruppen er skolebarn i 4.-5. klasse
 • Sekundærmålgruppe er skolebarn i 6.-7. klasse
 • Medlemmer i skiklubber i alderen 10-13 år

Bakgrunn

 • Samarbeidsavtale mellom SpareBank 1 og Norges Skiforbund (bredde & utvikling)
 • Fokus på økonomiforståelse, fysisk aktivitet og trafikksikkerhet i skolen
 • Aktiviteter tilrettelagt for skoleverket og idrettslag
 • Økende inaktivitet hos framvoksende generasjoner
 • Synliggjøre bankenes og skiforbundets samfunnsengasjement

MÅl

 • Skape økonomiforståelse (hverdagsøkonomi) for barn og ungdom
 • Skape motivasjon og inspirere til aktivitet ute
 • Skape gode holdninger til trafikksikkerhet

Pedagogisk tilnærming

 • Kunnskapsspørsmålene er hentet ut fra skolenes pensum og har fokus på økonomiforståelse og hverdagsøkonomi.
 • Aktivitetene er forankret i tre pedagogiske prinsipper fra Norges Skiforbund utdanning for barn og unge:
  - Aktivitetsprinsippet (alle i aktivitet)
  - Variasjonsprinsippet gjennom oppgave- og situasjonsstyrte aktiviteter (terrenget underviser)
  - Hands off prinsippet (ingen instruksjon)

Virkemidler for læring

 • Kunnskaps- og aktivitetsløype med bruk av bukker der kunnskapsspørsmål besvares etter plugg and play prinsippet
  - Oppgaver med fokus på hverdagsøkonomi
  - Flere oppgavesett og aktivitetsforslag kan lastes ned fra Utetimen.no
  - Spilleregler følger med
 • Tangram
  - Fokus på geometri og samarbeid (gruppedynamikk)
  - Spilleregler følger med
 • Felles for begge konseptene er at man bygger dette rundt fysisk aktiviteter som er lekbetont og selvgående.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss, send en mail til utetimen@skiforbundet.no

På ski
NIF-EPI01, 01